rozwiń menu główne

Edukacja

 • OFERTA EDUKACYJNA

  W działalności pedagogicznej Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu (MMPB) korzysta z teorii pedagogiki pamięci i praktyki edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku. Podejmowane działania w zakresie edukacji historycznej mają na celu umożliwienie uczestnikom oferowanych przez Muzeum zajęć poznanie mechanizmów zbrodni oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, które miały wpływ na realizację nazistowskiego planu zagłady Żydów.

 • SCENARIUSZE LEKCJI

  Przed otwarciem MMPB popularyzowanie wiedzy o historii obozu zagłady w Bełżcu odbywało się jedynie w wybranych szkołach. Obecne upowszechnianie informacji poprzez organizowane lekcji muzealnych sprzyja procesowi wzrostu stanu wiedzy na temat funkcjonowania obozu. Bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach na terenie miejsca pamięci pozwala na indywidualne doświadczanie oraz mierzenie się z trudną historią i jej następstwami.

 • Wytyczne do nauczania o Holokauście

  Zbiór zaleceń mający na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności.

 • Pedagogika pamięci

  Pedagogika pamięci staje się stopniowo samodzielnym obszarem teorii i praktyki edukacyjnej. Jest to koncepcja pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej, która eksponuje możliwości poznawcze i wychowawcze płynące ze zdobywania wiedzy o zbrodniach II wojny światowej poprzez konfrontację z autentycznymi dokumentami i pomnikami przeszłości.

Społeczności

polski

english