rozwiń menu główne

SCENARIUSZE LEKCJI

Przygotowana oferta tematów lekcji muzealnych przez MMPB obejmuje szeroko rozumianą edukację o Holokauście i historii Żydów polskich. Zaproponowana poniżej lista standardowych zajęć jest poszerzana o tematy o charakterze regionalnym. Zamówienie lekcji muzealnej spoza listy wymaga konsultacji i wcześniejszego omówienia z pracownikiem merytorycznym MMPB.

Społeczności

polski

english