rozwiń menu główne

24.10.2018

III workcamp w miejscu pamięci

24 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu wzięli udział w III workcampie w Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu.

W części edukacyjnej wolontariusze poznali historię obozu zagłady w Bełżcu, zostali oprowadzeni po stałej ekspozycji muzeum. Młodzież uczestniczyła również w warsztatach edukacyjnych pt. "Kronikarze „czasów nieludzkich”. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny w pismach Zygmunta Klukowskiego, Janusza Petera i Stanisława Pojaska". Zajęcia w formie warsztatów lub lekcji muzealnej towarzyszą wystawie czasowej „Res non humana – rzecz nieludzka”. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944", która została specjalnie dla wolontariuszy z Zamościa zaprezentowana w sali edukacyjnej muzeum.

Realizowane przez Muzeum w Bełżcu programy edukacyjne koncentrują się nie tylko na przekazaniu wiedzy faktograficznej, ale również na angażowaniu młodzieży szkolnej w twórczą i samodzielną pracę połączoną z wysiłkiem badawczym, której efektem powinno być rozwijanie myślenia historycznego i umiejętności samodzielnego formułowania wniosków.

W ramach workcampu uczniowie z Zamościa wykonali prace porządkowe na terenie upamiętnienia, w Niszy Ohel.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Powiększ obraz: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stafana Batorego w Zamościu

Społeczności

polski

english