rozwiń menu główne

21.05.2018

Nowa lekcja muzealna w ofercie edukacyjnej Muzeum w Bełżcu: Kronikarze "czasów nieludzkich"

Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu przygotowało nową lekcję muzealną dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Lekcja muzealna Kronikarze „czasów nieludzkich”. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny w pismach dr. Klukowskiego, dr. Petera i dr. Pojaska zakłada przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych aspektów historii II wojny światowej na przykładzie terenu Zamojszczyzny.

Zajęcia edukacyjne rozpoczyna opatrzona komentarzem prowadzącego prezentacja multimedialna dotycząca „kronikarzy czasów nieludzkich” – dr. Zygmunta Klukowskiego ze Szczebrzeszyna, dr. Janusza Petera z Tomaszowa Lubelskiego oraz dr. Stanisława Pojaska z Biłgoraja. Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy zajęć pracują w grupach nad tekstami źródłowymi.Ta cześć zajęć zakłada aktywny udział uczestników poprzez formułowanie krótkich wypowiedzi, odczytywanie fragmentów tekstów źródłowych, zadawanie pytań pracownikowi muzeum, dzielenie się wrażeniami.

Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu zachęca szkoły do skorzystania z tej oferty edukacyjnej bezpłatnie w ramach programu MKiDN Kultura Dostępna.

Szczegóły dotyczące lekcji znajdują się w zakładce muzeum-edukacja-scenariusze lekcji.

Społeczności

polski

english