rozwiń menu główne

25.10.2018

„Od wykluczenia do zagłady…” Nowe zajęcia edukacyjne w ofercie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu

W ofercie edukacyjnej Muzeum pojawiły się nowe zajęcia edukacyjne dedykowane uczestnikom grup z polskiego, angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

Zajęcia edukacyjne pt. "Od wykluczenia do zagłady – losy Żydów polskich na przykładzie historii Rudolfa Redera i Mili Sandberg" mają na celu ukazanie historii ludzi, którym przyszło żyć w czasie Holokaustu.

Treści zawarte w tekstach źródłowych ukazują z jednej strony kolejne etapy antyżydowskiej polityki nazistowskich Niemiec, takie jak; gettoizacja, deportacje do obozów zagłady i śmierć w komorach gazowych. Z drugiej zaś strony pokazują chęć życia i ucieczkę przed śmiercią osób skazanych na Zagładę.

Efektem pracy z tekstem źródłowym mają być stworzone podczas zajęć plansze, przedstawiające konkretne zagadnienie i będące jednocześnie bodźcem do dyskusji i refleksji

Szczegóły dotyczące lekcji muzealnej znajdują się w zakładce.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: nowa lekcja muzealna_Bełżec
  • Powiększ obraz: nowa lekcja muzealna_Bełżec
  • Powiększ obraz: nowa lekcja muzealna_Bełżec
  • Pokaż powiększenie powyżej: nowa lekcja muzealna_Bełżec
  • Pokaż powiększenie powyżej: nowa lekcja muzealna_Bełżec
  • Pokaż powiększenie powyżej: nowa lekcja muzealna_Bełżec

Społeczności

polski

english