rozwiń menu główne

25.04.2016

Projekt dla młodzieży z I LO im J. Zamoyskiego w Zamościu

Kilkuletnia współpraca Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu z I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana. Zamoyskiego w Zamościu zaowocowała projektem, który odbył się 22 kwietnia. W ramach corocznego projektu odbywają się interaktywne warsztaty zatytułowane „Dzieje i Zagłada zamojskich Żydów” upamiętniające pierwszą deportację Żydów zamojskich do obozu zagłady w Bełżcu (kwiecień 2016 roku).

Przed II wojną światową na terenie Zamościa mieszkało około 12 tysięcy Żydów. Większość z nich opuściła miasto wraz z wycofującą się Armią Czerwoną w 1939 roku. W trakcie trwania okupacji niemieckiej liczba Żydów w Zamościu wzrosła na skutek deportacji Żydów niemieckich i czeskich. Likwidacja getta zamojskiego rozpoczęła się w wkrótce po otwarciu obozu zagłady w Bełżcu. Jesienią 1942 roku Żydzi przebywający w getcie zostali zmuszeni do opuszczenia miasta i udania się do getta tranzytowego w Izbicy, skąd wywieziono ich do obozów w Bełżcu i Sobiborze bądź rozstrzelano ma miejscowym cmentarzu żydowskim.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Uczniowie prezentują efekty swojej pracy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Uczniowie prezentują efekty swojej pracy

Społeczności

polski

english