rozwiń menu główne

09.10.2017

Promocja "Rocznika Tomaszowskiego"

Artykuły pracowników Muzeum - Miejsca Pamięci w Bełżcu znalazły się w najnowszym numerze "Rocznika Tomaszowskiego". Dotyczą one okupacji niemieckiej w powiecie tomaszowskim.

Promocja najnowszego, szóstego numeru "Rocznika Tomaszowskiego" wydawanego przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim miała miejsce 9 października 2017 r. W periodyku naukowym zamieszczono następujące artykuły pracowników Muzeum - Miejsca Pamięci w Bełżcu:

Tomasz Hanejko, Działalność Rady Głównej Opiekuńczej w Tomaszowie Lubelskim w latach 1940-1944, ss. 133-154.

Artykuł porusza problematykę działalności tomaszowskiej RGO w latach 1940-1944. Bazę źródłową do opracowania tematu stanowiły w głównej mierze dokumenty oddziałów Rady Głównej Opiekuńczej w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Zamościu. Rada Główna Opiekuńcza była organizacją pomocową powstałą w czasie okupacji niemieckiej według wzoru organizacji o tej samej nazwie działającej w trakcie I wojny światowej. Głównym celem jej działalności było udzielanie pomocy ludności polskiej, która na skutek działań Niemców znalazła się w ciężkim położeniu materialnym. W tekście omówione zostały najistotniejsze aspekty funkcjonowania delegatury RGO w Tomaszowie Lubelskim w czasie okupacji niemieckiej. Przestawiony został jej rozwój oraz różnorodne formy działalności, pozostające w bezpośrednim związku z ważnymi momentami okupacji na terenie Zamojszczny i Tomaszowa Lubelskiego. Poprzez ciągły napływ osób wysiedlanych z innych obszarów przedwojennej Polski działalność tomaszowskiej delegatury RGO napotykała na nieustanne problemy finansowe utrudniające niesienie pomocy potrzebującym. Mimo niesprzyjających okoliczności, dzięki hojności mieszkańców miasta i okolic, organizacja ta byla w stanie uratować wiele osób od nędzy, a nawet fizycznej zagłady.

Jarosław Joniec, Komendanci obozu zagłady w Bełżcu, ss. 155-169.

Przemiotem zainteresowania badawczego w tym tekście są komendanci SS-Sonderkommando Bełżec, pierwszego obozu zagłady "Aktion Reinhardt". Funkcję tę pełnili kolejno Christian Wirth i Gottlieb Hering. W artykule analizie poddano ich pochodzenie, wykształcenie i wykonywany zawód, członkostwo w organizacjach narodowo-socjalistycznych oraz udział w akcji "T4". Najszerszy opis dotyczy zadań realizowanych przez Wirtha i Heringa w ramach "Aktion Reinhardt" - postaw i relacji z podkomendnymi, ludnością miejscową oraz stosunku do ofiar. W artykule zostala podjęta próba porównania obydwu komendantów obozu, zwłaszcza ich udziału w zagładzie Żydów dokonanej w Bełżcu. Zwrócono również uwagę na fakt, że wiedza o śmierci Wirtha w 1944 i Heringa w 1945 r. mogła mieć wpływ na zeznania byłych esesmanów w powojennych procesach.

Ewa Koper, Skutki II wojny światowej w powiecie Tomaszów Lubelski - zarys problematyki, ss. 171-186.

W czasie II wojny światowej na terenie obecnego powiatu Tomaszów Lubelski doszło do ludobójstwa i ogromnych strat materialnych. Mieszkańców regionu mordowano w obozach, byli rozstrzeliwani na miejscu, a także wysiedlani ze swoich domostw. Jednym z anjbardziej widocznych skutków wojny była eksterminacja ludności żydowskiej oraz powojenne wysiedlenia Ukraińców. Dziś historia każdej z miejscowości oraz losy jej mieszkańców wciąż wymagają dokładniejszego opracowania. Dla ukazania w pełni skutków niemieckiej polityki okupacyjnej w tym regionie potrzebne jest przeprowadzenie wielopłaszczyznowych badań i analiz.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Promocja "Rocznika Tomaszowskiego"/ fot. Magdalena Malec-Tereszczuk
  • Powiększ obraz: Promocja "Rocznika Tomaszowskiego"/ fot. Magdalena Malec-Tereszczuk
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja "Rocznika Tomaszowskiego"/ fot. Magdalena Malec-Tereszczuk
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja "Rocznika Tomaszowskiego"/ fot. Magdalena Malec-Tereszczuk

Społeczności

polski

english