rozwiń menu główne

30.04.2019

Warsztaty historyczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Kilkuletnia współpraca Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu z I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zaowocowała projektem, który cyklicznie odbywa się wiosną w szkole. W tym roku spotkanie miało miejsce w dniu 29 kwietnia.
W ramach projektu organizujemy dla młodzieży interaktywne warsztaty zatytułowane „Dzieje i zagłada zamojskich Żydów”.

Przed II wojną światową w Zamościu mieszkało około 12 tysięcy Żydów. Większość z nich opuściła miasto wraz z wycofującą się Armią Czerwoną w 1939 roku. W trakcie trwania okupacji niemieckiej liczba ta wzrosła na skutek deportacji Żydów niemieckich i czeskich. Likwidacja getta zamojskiego rozpoczęła się wkrótce po otwarciu obozu zagłady w Bełżcu. Na jesieni 1942 roku Żydzi przebywający w getcie zostali zmuszeni do opuszczenia miasta i udania się do getta tranzytowego w Izbicy, skąd wywieziono ich do obozów w Bełżcu i Sobiborze bądź rozstrzelano ma miejscowym cmentarzu żydowskim.

Wybór tematu i terminu warsztatów dla młodzieży licealnej nawiązuje do kwietnia 1942 roku, kiedy to Niemcy zorganizowali pierwszą deportację z Zamościa do obozu w Bełżcu, oraz rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Warsztaty historyczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  • Powiększ obraz: Warsztaty historyczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  • Powiększ obraz: Warsztaty historyczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  • Pokaż powiększenie powyżej: Warsztaty historyczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  • Pokaż powiększenie powyżej: Warsztaty historyczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
  • Pokaż powiększenie powyżej: Warsztaty historyczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Społeczności

polski

english