rozwiń menu główne

15.03.2017

Wizyta studentów amerykańskich

15 marca 2017 r. grupa studentów wraz z profesorem historii Johnem C. Swansonem z Uniwersytetu Tennessee w Chattanooga wzięła udział w studyjnym zwiedzaniu Izbicy, Zamościa oraz Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu.

Połączone zwiedzanie trzech miejsc miało na celu ukazanie historii i dziedzictwa Żydów polskich oraz przebiegu wydarzeń w okresie II wojny światowej w kontekście działania obozu zagłady w Bełżcu.

Przed II wojną światową około 95% społeczności Izbicy stanowili Żydzi. Głównym zajęciem i źródłem dochodu Żydów izbickich były handel i rzemiosło. W XIX wieku stała się ważnym ośrodkiem chasydzkim. W dwudziestoleciu międzywojennym, podobnie jak w całym kraju, zachodziły tam przemiany gospodarcze, kulturalne i społeczne. W okresie okupacji niemieckiej Izbicę zamieniono na getto tranzytowe, do którego zwożono Żydów polskich, a także niemieckich, austriackich, czeskich i słowackich.

Natomiast przed II wojną światową na terenie miasta Zamościa mieszkało około 12 tysięcy Żydów (niespełna 40% wszystkich mieszkańców). Większość z nich opuściła miasto wraz z wycofującą się Armią Czerwoną w 1939 roku. W trakcie trwania okupacji niemieckiej liczba Żydów w Zamościu wzrosła na skutek deportacji Żydów niemieckich i czeskich. Likwidacja getta zamojskiego rozpoczęła się w wkrótce po otwarciu obozu zagłady w Bełżcu. Jesienią 1942 roku Żydzi przebywający w getcie zostali zmuszeni do opuszczenia miasta i udania się do getta tranzytowego w Izbicy, skąd wywieziono ich do obozów w Bełżcu, Sobiborze bądź rozstrzelano na miejscowym cmentarzu żydowskim.

Na terenie MMPB młodzi Amerykanie poznali historię obozu, symbolikę upamiętnienia oraz działalność merytoryczną instytucji.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Wizyta studentów amerykańskich
  • Wizyta studentów amerykańskich
  • Wizyta studentów amerykańskich
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wizyta studentów amerykańskich
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wizyta studentów amerykańskich
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wizyta studentów amerykańskich

Społeczności

polski

english