rozwiń menu główne

Deportacje

Lublin

Od średniowiecza istotną część społeczności miasta Lublina stanowili Żydzi. Przez blisko 500 lat gmina żydowska w Lublinie współkształtowała charakter miasta, jego klimat duchowy, umysłowy i gospodarczy. Lublin stał się jednym z najważniejszych miast w historii Żydów wschodnioeuropejskich, ważnym centrum żydowskiej nauki i kultury. II wojna światowa niemal doszczętnie zniszczyła społeczność żydowską w Lublinie.

Zamość

Zamość idealne miasto renesansowe. Już niemal od początku istnienia zyskał charakter wieloetnicznego miasta handlowego. Stał się ważnym miejscem na żydowskiej mapie Polski. Okupacja niemiecka Zamościa dla ludności żydowskiej była gehenną, która dla tysięcy skończyła się śmiercią.

Lwów

Przedwojenny Lwów był jednym z najpiękniejszych miast w Polsce i trzecim co do wielkości pod względem liczby mieszkańców. Gmina żydowska we Lwowie była jedną z najstarszych i najważniejszych gmin na ziemiach polskich.

Kołomyja

Kołomyja, miasto, które posiada niezwykle barwną, ale i tragiczną historię. Narodowości zamieszkujące Kołomyję przeszły drogę niezwykle skomplikowanych stosunków.

Izbica

Izbica – niewielkie miasteczko na Lubelszczyźnie, w którym do 1942 roku mieszkali niemal wyłącznie Żydzi. Podczas II wojny światowej izbickie getto służyło jako punkt tranzytowy do którego deportowano Żydów z Niemiec, Austrii oraz z Protektoratu Czech i Moraw. Spośród społeczności żydowskiej Izbicy, bardzo niewielu udało się przeżyć Holokaust.

Drohobycz

Drohobycz – miasto „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. Miasto gdzie spotykały się ze sobą i krzyżowały trzy kultury: polska, żydowska i ukraińska. Przed II wojną światową obok Polaków i Ukraińców w Drohobyczu żyło około 12 tyś. Żydów.

Czortków

Czortków – piękne miasto z ciekawą architekturą i bogatą, burzliwą historią. Dawne kresowe podolskie miasteczko, w którym Żydzi byli drugą co do liczebności grupą po Polakach. W 1939 r. w 22 000 mieście mieszkało 4 800–5 500 Żydów.

Przemyśl

Przemyśl to miasto o ponad tysiącletniej tradycji . Podobnie jak Rzym leży na siedmiu wzgórzach. Od wieków było miejscem, gdzie stykały się różne kultury i narodowości. Według źródeł historycznych już w 1030 r. w Przemyślu zamieszkiwali Żydzi. Z czasem kahał przemyski stał się jedną z największych i najważniejszych gmin żydowskich na terenie dawnego województwa ruskiego.

Tyszowce

Po żydowskim sztetlu w Tyszowcach nie pozostało nic. Nie ma już ulicy: Zatylniej, Mickiewicza, Bożniczej i Wrześniowej. Nie ma synagogi, mykwy i szkoły Tarbut. Żydowska społeczność została zniszczona bezpowrotnie. Pierwszego dnia święta Szawuot, 25 maja 1942 roku Niemcy spędzili ok. 800 Żydów na rynek w Tyszowcach, a następnie wywieźli ich do obozu zagłady w Bełżcu.

Społeczności

polski

english