rozwiń menu główne

OFERTA EDUKACYJNA

W działalności pedagogicznej Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu (MMPB) korzysta z teorii pedagogiki pamięci i praktyki edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku. Podejmowane działania w zakresie edukacji historycznej mają na celu umożliwienie uczestnikom oferowanych przez Muzeum zajęć poznanie mechanizmów zbrodni oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, które miały wpływ na realizację nazistowskiego planu zagłady Żydów.

Ich elementem jest refleksja nie tylko nad przeszłością, lecz także nad współczesnymi zagadnieniami związanymi z dyskryminacją, nietolerancją czy nienawiścią na tle rasowym i kulturowym. Działania pedagogiczne MMPB skierowane są do różnych grup odbiorców.

Lekcje muzealne

(czas trwania 3 –3,5 godzin; grupa: do 30 osób; cena: j. polski – 150 zł, j. obcy – 300 zł)

Lekcje muzealne są pozaszkolną formą edukacji historycznej. Ich tematyka dotyczy dziejów obozu w Bełżcu, historii Zagłady, a także zagadnień dotyczących tradycji i kultury żydowskiej.

Tematy lekcji muzelanych do pobrania na dole strony.

Pobyty studyjne

(czas trwania 4 – 5 godziny; grupa do 30 osób; cena j. polski – 200 zł, j. obcy – 400 zł)

Forma zajęć przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. W trakcie pobytu uczestnicy zwiedzają pod opieką pracownika merytorycznego Muzeum obszar byłego obozu oraz związane z jego historią obiekty położone na terenie gminy Bełżec. Zapoznają się także z wystawą historyczną oraz symboliką upamiętnienia. W programie przewidziana jest również realizacja jednego z tematów lekcji muzealnych lub innego zagadnienia zaproponowanego wcześniej przez opiekuna grupy.

Warsztaty historyczne

(czas trwania 2-4 dni; grupa do 30 osób; cena: j. polski – 250 zł, j. obcy – 500 zł)

Zajęcia dostosowane są do zainteresowań, oczekiwań i możliwości percepcyjnych młodzieży szkolnej, która – korzystając z kopii dokumentów archiwalnych i relacji świadków – aktywnie poznaje i odkrywa historię Holocaustu .

Seminaria edukacyjne dla nauczycieli

(czas trwania 1–2 dni; grupa do 25 osób)

Skierowane są głównie do nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z metodyką i dydaktyką muzealną. Programy obejmują zwiedzanie wystawy historycznej pod kątem metodycznym, wykłady z teorii edukacji w miejscach pamięci oraz zajęcia i prelekcje poświęcone tematyce Holocaustu. Program seminarium przewiduje także prace warsztatowe nad scenariuszami projektów realizowanych w ramach pozaszkolnej edukacji historycznej.

Staże i praktyki

Adresowane są do studentów i absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poznaniem zadań i funkcji miejsc pamięci oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego w placówce muzealnej.

Społeczności

polski

english