rozwiń menu główne

11.12.2017

Res non humana - rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944

Wystawa autorstwa Tomasza Hanejko i Jarosława Jońca stanowi ilustrację wydarzeń będących efektem zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939–1944. Na 15 przenośnych panelach znajduje się omówienie najważniejsze aspektów okupacji niemieckiej Zamojszczyzny.

Zamojszczyzna to region położony w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Swoim zasięgiem obejmuje powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. W czasie II wojny światowej obszar ten miał znaczenie nie tylko militarne. Został on włączony przez okupantów niemieckich do planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej, który przewidywał między innymi wysiedlenie Polaków oraz sprowadzenie w ich miejsce niemieckich osadników z różnych części Europy.

Rozpoczęte jesienią 1942 r. masowe wysiedlenia wsi zamojskich zaktywizowały polskie podziemie zbrojne. Zorganizowany opór mieszkańców został nazwany powstaniem zamojskim. W tym okresie nasilił się też konflikt polsko-ukraiński, który trwał jeszcze po zakończeniu okupacji niemieckiej. Zamojszczyzna odegrała również tragiczną rolę w dokonanej przez niemieckich nazistów zagładzie Żydów. W Bełżcu zlokalizowano jeden z obozów śmierci w ramach planu eksterminacji ludności żydowskiej realizowanego po kryptonimem „Aktion Reinhardt” na terenach przedwojennej Polski niewcielonych do III Rzeszy. Okres niemieckiej okupacji Zamojszczyzny zakończył się wraz z zajęciem regionu przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r.

Opracowanie wystawy: Tomasza Hanejko, Jarosław Joniec
Redakcja i korekta: Dorota Niedziałkowska
Opracowanie plastyczne: Izabela Tomasiewicz

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944
  • Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944
  • Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944
  • Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka". Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944

Społeczności

polski

english