rozwiń menu główne

08.10.2019

Inauguracja konferencji

Historia obozów zagłady, losy więźniów, a także dokumenty i literatura obozowa i poobozowa. To główne tematy pierwszego dnia konferencji naukowej „Historia w przestrzeniach pamięci. Obóz – miejsce – muzeum” zorganizowanej z okazji 75. rocznicy powstania Państwowego Muzeum na Majdanku.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od prezentacji filmu promocyjnego o Państwowym Muzeum na Majdanku, poprzez wydarzenia z roku jubileuszowego prezentującego najważniejsze aspekty naszej działalności.

Po filmowej etiudzie dyrektor Tomasz Kranz otworzył obrady i w referacie wstępnym nakreślił podstawowe założenia konferencji. Krótko scharakteryzował specyfikę muzeów powstałych na terenach obozów z okresu II wojny światowej oraz omówił tytułową triadę pojęć wyznaczającą ramy omawianych zagadnień: obóz – miejsce – muzeum. Na zakończenie zarysował cele naukowe sympozjum: „Nasze dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją obranego przez nas kierunku działania. Staramy się bowiem w ten sposób stymulować dialog środowiskowy, a zarazem sami prowadzić badania w dziedzinie metodologii ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa martyrologicznego”.

W trakcie obrad Marta Grudzińska z Państwowego Muzeum na Majdanku opowiedziała o polskich więźniach w KL Lublin; Piotr Setkiewicz z Muzeum Auschwitz-Birkenau przedstawił kształtowanie się przeznaczenia KL Auschwitz w roku 1942; Piotr Chruścielski z Muzeum Stutthof w Sztutowie podzielił się refleksją dotyczącą pomijanych kategorii więźniów KL Stutthof. Tematem wystąpienia Marty Zawodnej-Stephen z Uniwersytetu Adama Mickiewicza była faza przejściowa obozów koncentracyjnych, Wojciecha Lenarczyka z Państwowego Muzeum na Majdanku – spuścizna aktowa KL Lublin zebrana w książce Majdanek w dokumentach; Agnieszki Kłys Muzeum Stutthof w Sztutowie – powojenny los obozowej dokumentacji.

Zagadnienie przestrzeni w kontekście obozu koncentracyjnego zainteresowało Łukasza Posłusznego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jerzy Halbersztad (ICOM Polska) podjął temat wyznaczania przestrzeni Zagłady w Polsce na tle innych krajów. Katarzyna Kocik z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa naszkicowała historię KL Płaszow, biorąc pod uwagę piśmiennictwo naukowe i publicystykę prasową. Tomasz Hanejko z Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu mówił o upamiętnieniach miejsca zagłady w Bełżcu, Marcin Michniowski z Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” – o 40-leciu tej instytucji.

Dzień pierwszy zakończyło zwiedzanie terenu KL Lublin z muzealnym przewodnikiem.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja konferencji

Społeczności

polski

english