rozwiń menu główne

18.02.2020

„Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli

17 lutego 2020 roku Państwowe Muzeum na Majdanku wraz z odziałem Muzeum i Miejscem Pamięci w Bełżcu zorganizowało szkolenie metodyczne dotyczące pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Uczestniczyło w nim 25 nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Zamojszczyzny.

Kurs metodyczny miał na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, realizowanego poprzez wizyty w poobozowych miejscach pamięci.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu dotyczącego formy edukacji muzealnej jaką jest pedagogika pamięci. Proces edukacyjny realizowany w ramach pedagogiki pamięci, zgodnie z założeniem, ma łączyć refleksję nad przeszłością z refleksją nad własnymi dyspozycjami, poglądami i postawami. Edukacja realizowana zarówno w Państwowym Muzeum na Majdanku oraz w oddziale Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu opiera się na modelu dydaktycznym pedagogiki pamięci. Nauczyciele poznali metody pracy z uczniami w muzeach upamiętnienia dostosowane do wrażliwości i zainteresowań współczesnego odbiorcy. Zajęcia interaktywne, praca z materiałem źródłowym, warsztaty w oparciu o oryginalne relikty obozowe – to tylko niektóre z działań edukacyjnych jakie przybliżono nauczycielom podczas szkolenia. Zaprezentowano również wystawy czasowe i możliwości ich wykorzystania w pracy z młodzieżą. Uczestnicy zapoznali się z ofertą edukacyjną Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Muzeum w Bełżcu. W trakcie kursu nie zabrakło czasu na dyskusje i wymianę poglądów.

Szkolenie zakończone zostało oprowadzeniem gości po terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Jak opowiadać trudną historię – formy i metody przekazu edukacyjnego” - szkolenie dla nauczycieli

Społeczności

polski

english