rozwiń menu główne

24.06.2021

Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu

Lekcje muzealne, pobyty studyjne i warsztaty dla zróżnicowanych grup odbiorców – w nowej Pracowni Naukowo-Dydaktycznej Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu odbywają się już pierwsze zajęcia.

Pracownia Naukowo-Dydaktyczna mieści się w budynku dawnej komendantury niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu, który w 2015 roku stał się własnością Państwowego Muzeum na Majdanku. W latach 2019–2020 trwały w nim intensywne prace remontowo-budowlane. Wewnątrz budynku powstały sala do prowadzenia zajęć dla grup młodzieży oraz pomieszczenia wyposażone w kilka stanowisk do pracy z materiałami archiwalnymi. Budynek posiada niezbędne zaplecze biurowe i sanitarne. Wyposażony został w nowoczesne rozwiązania multimedialne ułatwiające prowadzenie działań edukacyjnych.

– Budynek spełnia wszystkie standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jest wyposażony w podjazd dla wózków, specjalnie przystosowane toalety i windę. Został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, więc nie mogliśmy zmienić jego bryły, ale nie było to naszym celem. Chcieliśmy zachować jego autentyczność – podkreślił zastępca dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku Grzegorz Plewik podczas spotkania z dziennikarzami.

– W budynku zlokalizowaliśmy przestrzeń edukacyjną dla grup odwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Będą tu prowadzone przede wszystkim lekcje muzealne, pobyty studyjne, ale w przyszłości zlokalizujemy tutaj także wystawę plenerową – powiedział Tomasz Hanejko, kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

Na powierzchni nieruchomości powstały parkingi, ciągi piesze oraz wielofunkcyjna drewniana wiata dla grup biorących udział w działaniach merytorycznych realizowanych na terenie obiektu.

Działalność nowej pracowni naukowo-dydaktycznej w Bełżcu zainaugurowały trwające właśnie warsztaty organizowane przez PMM w ramach cyklu „Muzeum w działaniu”. Ich celem jest doskonalenie zawodowe pracowników i poprawa działań instytucji w różnych obszarach jej statutowej działalności. Pierwsze z cyklu szkoleń zatytułowane jest „Nowoczesne komunikowanie dziedzictwa i pamięci II wojny światowej. Media społecznościowe i multimedia w pracy Państwowego Muzeum na Majdanku”.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa przestrzeń edukacyjna przy Muzeum w Bełżcu

Społeczności

polski

english