rozwiń menu główne

03.03.2020

Nowa rada muzeum

3 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Państwowego Muzeum na Majdanku

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia powołań ministerialnych, zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Muzeum na lata 2020–2024 oraz wyboru przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Andrzej Stępnik.

Następnie dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz podsumował rok 2019 – „ubiegły rok minął pod znakiem wielu ważnych rocznic. Przede wszystkim 75. rocznicy likwidacji obozu na Majdanku, 75-lecia Muzeum. Zawsze to podkreślamy, że jesteśmy pierwszym Muzeum martyrologicznym upamiętniającym ofiary II wojny światowej w świecie. Była to również 80. rocznica wybuchu wojny”. Miniony rok to także duża liczba wydarzeń zorganizowanych przez Muzeum, którymi pogłębialiśmy zainteresowanie historią obozu na Majdanku u naszych odbiorców – „zawsze dążymy do tego, aby łączyć elementy związane z rocznicą, z ceremoniami z działaniami merytorycznymi […], nie tylko organizowanymi na terenie Muzeum, ale zawsze wychodzimy w przestrzeń miasta” – podkreślał Tomasz Kranz. Dyrektor mówił o roli nowych form dotarcia do odbiorców, znaczącym wzroście zwiedzających (których liczba po raz pierwszy od 50 lat przekroczyła 300 tysięcy) oraz o działalności wydawniczej i edukacyjnej instytucji.

Podczas spotkania przedstawił plan działania Muzeum na rok 2020. Jednym z najważniejszych jego punktów będą wystawy. Największy projekt to realizacja ekspozycji stałej w nowo powstającym Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze. Dyrektor nakreślił koncepcję wystawy – „centralna gablota, która ma długość 25 metrów jest osią, która łączy całe pomieszczenie, ma dużą wymowę symboliczną. Można się w niej doszukiwać czegoś, co się w obozie nazywało szlaufem, czyli korytarzem śmierci. W tej gablocie będą wyeksponowane muzealia. Dzięki temu mogliśmy zwiększyć planowaną liczbę eksponatów do 500”. Inauguracja wystawy będzie połączona z uroczystościami otwarcia placówki 14 października 2020 roku. Planowana jest również ekspozycja czasowa dotycząca Jerzego Kwiatkowskiego. Rozpoczniemy także prace nad przygotowaniem ekspozycji głównej w Muzeum na Majdanku.

Opublikowane zostaną obszerne studia historyczne dotyczące więźniów KL Lublin – „Nowa monografia obozu, która ukaże historię z perspektywy największych grup więźniów. Ponad 30 arkuszy autorskich, dużo nowych źródeł” – podkreślał dyrektor. Muzeum ma w planach również nową edycję Dziennika obozowego Jadwigi Ankiewicz – „dotarliśmy do jej rodziny, nowych zdjęć. Przygotowujemy specjalne wydanie, dla młodych ludzi, którzy dzisiaj chodzą do liceum, mają 17 lat. Spojrzenie na obóz oczami ich rówieśniczki przynosi zupełnie inną perspektywę. Cieszę się, że to źródło zostanie w tym roku wydane w takiej formie” – mówił Tomasz Kranz.

W 2020 roku zakończy się konserwacja jednego z najważniejszych obiektów na terenie Muzeum – baraku łaźni męskiej i komór gazowych. Zostanie on udostępniony zwiedzającym. Częścią ścieżki zwiedzania stanie się również barak łaźni żeńskiej. Kontynuowane będą prace ziemne na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, poza tym poddamy adaptacji i przebudowie budynek dawnej komendantury w Bełżcu.

Uczestnicy posiedzenia obejrzeli dwa filmy promocyjne zrealizowane w 2019 roku dotyczące działalności i misji Muzeum. Zatwierdzono również sprawozdanie z 2019 roku oraz przyjęto proponowany plan pracy na 2020 rok.

Rada Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku powołana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 4-letnią kadencję. Jej główne zadania to ocena działalności oraz zatwierdzanie planów pracy Muzeum.

Skład nowej Rady Muzeum

Zdzisław Badio

Anna Fic-Lazor

Michał Karapuda

Edward Kopówka

Anna Krawczyk

Władysław Marek Kunicki-Goldfinger

dr Luba Matraszek

Andrzej Miskur

Waldemar Podsiadły

Adam Siwek

prof. dr hab. Ryszard Skrzyniarz

Albert Stankowski

dr hab. Andrzej Stępnik

prof. Bogusław Szmygin

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa rada muzeum

Społeczności

polski

english