rozwiń menu główne

31.08.2021

„Od pamięci miejsc do pedagogiki pamięci”

Dziś w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze rozpoczyna się międzynarodowe seminarium dla liderów projektów edukacyjnych „Od pamięci miejsc do pedagogiki pamięci”. Na tym międzynarodowym forum dialogu omówione zostaną cele i metody działalności edukacyjnej realizowanej w miejscach pamięci II wojny światowej, które niezmiennie są przedmiotem szerokiej refleksji i dyskusji.

W spotkaniu prezentującym potencjał edukacyjny Muzeum w Sobiborze oraz koncepcję pedagogiki pamięci, w oparciu o którą od wielu lat działa Państwowe Muzeum na Majdanku, biorą udział koordynatorzy projektów z zakresu edukacji z Holandii, Niemiec, Słowacji i Polski. Celem prezentacji, dyskusji i warsztatów zaplanowanych w dniach 31 sierpnia – 2 września jest ponadto przybliżenie wiedzy na temat historii niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze czy działalności Państwowego Muzeum na Majdanku, a także podzielenie się doświadczeniami, postulatami i potrzebami dotyczącymi realizowania działań edukacyjnych w miejscach pamięci II wojny światowej oraz opracowanie pomysłów optymalnego korzystania z możliwości edukacyjnych, jakie daje niedawno otwarte Muzeum w Sobiborze.


Program:

31.08.2021

Zwiedzanie z przewodnikiem terenu byłego obozu zagłady w Sobiborze (Łukasz Kukawski)

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej w Sobiborze (Tomasz Kranz)

Dyskusja – wymiana spostrzeżeń (moderator: Aleksandra Skrabek)

01.09.2021

Państwowe Muzeum na Majdanku i jego oddziały – prezentacja (Agnieszka Kowalczyk-Nowak)

Pedagogika pamięci w projektach edukacyjnych – prezentacja (Ewa Koper)

Einsatz Reinhardt – wykład (Jakub Chmielewski)

Odkrywanie dziedzictwa – zwiedzanie Włodawy

02.09.2021

Warsztaty w grupach: przywracanie tożsamości ofiarom, pociągi śmierci – logistyka zagłady, krajobraz przeobrażony – miejsce po obozie (Lech Remiszewski, Łukasz Kukawski, Marek Duda)

Dyskusja: oczekiwania dot. przyszłej współpracy, pomysły, opinie (Magdalena Czelej)

Społeczności

polski

english