rozwiń menu główne

11.12.2019

Pamiętam

Prezentujemy niezwykły film o szczególnym miejscu – jego przeszłości i teraźniejszości, tragicznych losach związanych z niemieckim obozem koncentracyjnym oraz zobowiązaniach powstałego na jego terenie muzeum wobec kolejnych pokoleń.

W 2019 roku minęło 75 lat od momentu likwidacji obozu KL Lublin i powstania Państwowego Muzeum na Majdanku. Dzieje tego miejsca tworzą doświadczenia osób, które tragicznie zginęły, ale też tych, którzy przetrwali i swoim życiem dają świadectwo tego, co się wydarzyło. To również działalność wielu muzealników którzy od kilkudziesięciu lat pielęgnują to dziedzictwo i dzielą się nim.

Misją Państwowego Muzeum na Majdanku jest podtrzymywanie pamięci o miejscach, które znajdują się pod naszą opieką. Codzienne działania pracowników polegają na upamiętnianiu ofiar, ochronie zachowanych obiektów oraz dokumentowaniu historii niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, a także niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Historii bolesnej, trudnej, będącej tym samym przestrogą i nauką dla nas wszystkich. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie jej kolejnym generacjom.

Społeczności

polski

english