rozwiń menu główne

17.01.2023

Podsumowanie 2022 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku

Debaty historyczne, konferencje, seminaria edukacyjne, projekty filmowe i wystawy - w 2022 roku w centrum działań Państwowego Muzeum na Majdanku znalazły się wydarzenia upamiętniające 80. rocznicę akcji "Reinhardt".

Chcąc upamiętnić blisko 2 miliony Żydów zgładzonych w latach 1942–1943 w toku tej morderczej operacji, Muzeum przygotowało m.in. ekspozycję plenerową, którą obejrzeć można było w Przemyślu, Warszawie, Kielcach i Białymstoku. Szerokiej publiczności informacje dotyczące wydarzeń sprzed 80 lat przybliżyć miało pięć dyskusji, dostępnych również on-line, czy film dokumentalny zrealizowany przez pracowników PMM "Lubelskie ślady akcji 'Reinhardt'". Do specjalistów skierowane było natomiast seminarium edukacyjne "Od pamięci miejsca do pedagogiki pamięci" czy ogólnopolska konferencja naukowa „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze”.

Tradycyjnie wiele miejsca w swojej działalności muzeum poświęciło edukacji. W 2022 roku instytucja przeprowadziła 329 projektów edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział 8313 osób z Polski i zagranicy. Młodzież szkolna, dorośli, osoby z niepełnosprawnościami i zagrożeni wykluczeniem poznawali historię obozów na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze poprzez lekcje muzealne, warsztaty partycypacyjne czy zajęcia online. Muzeum wielokrotnie gościło też pedagogów, edukatorów oraz przewodników turystycznych podczas seminariów metodycznych i pobytów studyjnych, dotyczących niestandardowych sposobów przekazywania historii w miejscach pamięci.

Owocem intensywnych prac badawczych i wydawniczych były liczne publikacje przygotowane przez Muzeum. Najważniejszą z nich była nowa monografia obozu na Majdanku „Więźniowie KL Lublin 1941–1944” pod redakcją Tomasza Kranza i Wojciecha Lenarczyka, która pokazuje w nowym świetle i nowych interpretacjach wiele kwestii dotyczących powstania obozu oraz jego funkcji i roli jako narzędzia niemieckiej polityki okupacyjnej. W 2022 roku Muzeum nawiązało współpracę z wydawnictwem Prószyński i S-ka, której efektem są nowe edycje jednych z najważniejszych wspomnień więźniarek Majdanka Stefanii Perzanowskiej i Danuty Brzosko-Mędryk. Na uwagę zasługują ponadto pozycje „Architektura nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince” - wydana po raz pierwszy w języku polskim monografia niemieckiej historyczki sztuki Anniki Wienert, album "Majdanek od świtu od zmierzchu", na który składają się 42 fotografie wykonane przez pracownika PMM Krzysztofa Stanka, oraz trzy numery internetowego czasopisma muzealnego "Varia".

W wyniku prac konserwatorskich Muzeum zabezpieczyło pięć budynków poobozowych, a także 1246 muzealiów. Do zbiorów Archiwum trafiły z kolei 73 nowe dokumenty.
W 2022 roku Muzeum odwiedziło 150 843 zwiedzających z 77 państw, w tym Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie - 96 224, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze - 20 031, a Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu 34 588 osób. Z treściami publikowanymi przez instytucję w Internecie zapoznało się 5 526 413 osób. Sukcesem okazała się zwłaszcza kampania #KobietyMajdanka / #WomenofMajdanek, realizowana w mediach społecznościowych w 80. rocznicę utworzenia na Majdanku obozu koncentracyjnego dla kobiet, która dotarła do ponad miliona odbiorców.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie 2022 r. w Państowywm Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english