rozwiń menu główne

11.12.2023

Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu zrealizowało jesienią tego roku cykl czterech spotkań z osadzonymi w Zakładach Karnych w Zamościu, Hrubieszowie i Chełmie oraz w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie.

Prelekcjom towarzyszyła prezentacja wystawy czasowej pt. „Res non humana - Rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944”. Z treścią wystawy zostało zapoznanych w sumie około 600 osadzonych, natomiast w wykładach poruszających zagadnienia związane z okupacja niemiecką Zamojszczyzny wzięło udział około 120 osób.


Zamojszczyzna została włączona przez Niemców do planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej, który przewidywał m.in. wysiedlenie Polaków oraz sprowadzenie w ich miejsce niemieckich osadników z różnych części Europy. Rozpoczęte jesienią 1942 r. masowe wysiedlenia wsi zamojskich zaktywizowały polskie podziemie zbrojne. Zorganizowany opór mieszkańców został nazwany powstaniem zamojskim. Zamojszczyzna odegrała również tragiczną rolę w dokonanej przez niemieckich nazistów zagładzie Żydów. W Bełżcu zlokalizowano jeden z obozów śmierci w ramach akcji "Reinhardt”. Okres niemieckiej okupacji Zamojszczyzny zakończył się wraz z zajęciem regionu przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r.


Założeniem wspólnego programu Muzeum i służby więziennej jest kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych poprzez nauczanie o zbrodniach II wojny światowej, w tym o historii niemieckich obozów zagłady akcji "Reinhard”.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Prezentacja wystawy w zakładach karnych na Lubelszczyźnie

Społeczności

polski

english