rozwiń menu główne

15.04.2024

Rada Muzeum nowej kadencji

15 kwietnia 2024 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Główne zadania Rady, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kadencję w latach 2024–2028, to ocena działalności oraz zatwierdzanie planów pracy Muzeum.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia powołań ministerialnych członkom Rady. Znaleźli się wśród nich:

1) prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska;
2) dr hab. Sabina Bober;
3) Anna Fic-Lazor;
4) dr Edward Kopówka;
5) Władysław Marek Kunicki-Goldfinger;
6) dr hab. Katarzyna Person;
7) Adam Siwek;
8) prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin;
9) dr Michał Trębacz;
10) Jadwiga Wakulska;
11) prof. dr hab. Rafał Wnuk;
12) Magdalena Zaręba-Opalińska;
13) dr hab. Anna Ziębińska-Witek;
14) prof. dr hab. Andrzej Żbikowski.

Na przewodniczącego Rady został wybrany Andrzej Żbikowski – profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, w którym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów.

Dyrektor PMM Tomasz Kranz, zapoznając Radę z działaniami zrealizowanymi przez Muzeum w 2023 roku, omówił przede wszystkim zakończenie prac nad muzeum i upamiętnieniem powstałym w miejscu byłego obozu zagłady w Sobiborze, a także obchody 80. rocznicy zakończenia akcji „Reinhardt”.

Wiele uwagi poświęcił planom rozbudowy Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku i zapowiedział szereg działań przewidzianych do realizacji w tym roku, zwłaszcza te zaplanowane w ramach jubileuszu 20-lecia działalności Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu oraz 80-lecia działalności Państwowego Muzeum na Majdanku. Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2023 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rada Muzeum nowej kadencji

Społeczności

polski

english