rozwiń menu główne

16.05.2024

Specjalne wydanie magazynu „Varia” na jubileusz 80-lecia Państwowego Muzeum na Majdanku

W październiku 1944 roku, niespełna trzy miesiące po likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, na jego terenie powstało pierwsze na świecie muzeum poświęcone ofiarom II wojny światowej.

Od tego czasu Państwowe Muzeum na Majdanku w sposób nieprzerwany pielęgnuje pamięć o więźniach obozu, prowadząc zróżnicowaną działalność wydawniczą, wystawienniczą, edukacyjną i naukową, a także sprawując opiekę nad materialnymi reliktami obozowymi. To jedyna instytucja w Europie, która upamiętnia ofiary trzech niemieckich obozów zagłady.

W jubileusz 80-lecia naszej działalności chcemy spojrzeć w przeszłość, przeanalizować zrealizowane dotąd projekty, przypomnieć o trudnych początkach Muzeum w okresie powojennej zawieruchy. Chcemy również podzielić się naszymi planami na przyszłość. O dotychczasowym dorobku Muzeum, jego historii, zachodzących w nim zmianach, o wyzwaniach, z jakimi przyszło nam się zmierzyć, oraz czekających nas w najbliższych latach przedsięwzięciach piszemy w specjalnym wydaniu muzealnego magazynu „Varia”.

SPIS TREŚCI:

Anna Wójcik, „Podejmując pracę o znaczeniu wielkiej wagi politycznej dla odradzającego się Państwa Polskiego oraz dla całego świata – powstanie Państwowego Muzeum na Majdanku”

„Państwowe Muzeum na Majdanku – wczoraj i dziś”. Z Tomaszem Kranzem, dyrektorem Państwowego Muzeum na Majdanku, rozmawia Aleksandra Skrabek

Wojciech Lenarczyk, „Badania historyczne w Państwowym Muzeum na Majdanku”

„O działaniach edukacyjnych Państwowego Muzeum na Majdanku”. Z Wiesławem Wysokiem, zastępcą dyrektora, rozmawia Nadia Sola-Sałamacha

Aleksandra Skrabek, „Od zapomnianych miejsc zagłady do przywracania pamięci o Holokauście. Muzea w Bełżcu i Sobiborze”

„Konserwacja i zabezpieczenie miejsc po obozach”. Z Grzegorzem Plewikiem, zastępcą dyrektora, rozmawia Agnieszka Kowalczyk-Nowak

Marta Grudzińska, „Głosy ofiar. Opowieści o doświadczeniu wykorzystywane w działalności Muzeum”

Społeczności

polski

english