rozwiń menu główne

12.04.2022

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze

11 kwietnia 2022 r. odbyło się trzecie w tej kadencji posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. W tym roku miało ono charakter wyjazdowy - członkowie Rady odwiedzili Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze,

Po wystawie stałej „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943” oprowadził ich kurator wystawy, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, Tomasz Kranz, oraz kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, Tomasz Oleksy-Zborowski.

Podczas godzinnego prezentowania ekspozycji przybliżyli oni kulisy prac nad etapami powstawania 16 paneli tematycznych. Omówili znajdujące się na wystawie zdjęcia, dokumenty i multimedia. Szczególną uwagę członków Rady zwróciła 25-m gablota wraz ze znajdującymi się w niej przedmiotami należącymi do ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Posiedzenie rozpoczęło się od wspomnienia świętej pamięci Pani Luby Matraszek i Pana Zdzisława Badio, którzy przez wiele lat należeli do Rady Muzeum. Zgromadzeni oddali hołd zmarłym chwilą ciszy.

Po powitaniu członków przez prof. Andrzeja Stępnika głos zabrał dyrektor Tomasz Kranz. W formie prezentacji przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej instytucji w 2021 roku. Omówił wydawnictwa, zrealizowane w minionym roku wystawy, projekty on-line oraz działania edukacyjne prowadzone przez PMM. Podkreślił zarówno zauważalny wzrost frekwencji zwiedzających w trzech miejscach pamięci jak i zainteresowania naszymi treściami w sieci.

Następnie Tomasz Kranz przeszedł do omówienia planu merytorycznego na 2022 rok, w którym skupił się na przypadającej w tym roku 80. rocznicy akcji „Reinhardt”. Przedstawił Radzie Muzeum kalendarium wydarzeń związanych z upamiętnieniem. Zaprezentowane zostały zarówno działania organizowane przez PMM tj. konferencje, seminaria, dyskusje, jak i te organizowane w partnerstwie z Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowskim Instytutem Historycznym – wystawa plenerowa pt. „Zagłada Żydów w ramach niemieckiej akcji ‘Reinhardt’” oraz anglojęzyczne wydanie książki „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” Dariusza Libionki.

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2021 r. oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wyjazdowe Posiedzenie Rady Muzeum W Miejscu Pamięci w Sobiborze

Społeczności

polski

english