rozwiń menu główne

15.04.2021

Wykład on-line „Żydzi warszawscy w obozach na Lubelszczyźnie po powstaniu w getcie (kwiecień-listopad 1943)”

19 kwietnia, w Dniu Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości, zapraszamy na wykład dr. hab. Dariusza Libionki poświęcony losom Żydów po wybuchu powstania w getcie warszawskim. Będzie można go obejrzeć na stronie Muzeum na Facebooku o godz. 17.00.

Wykład będzie dotyczył deportacji mieszkańców getta warszawskiego do KL Lublin (Majdanek) i obozów pracy w Poniatowej, Trawnikach i Budzyniu w okresie trwania powstania – w kwietniu i maju 1943 r. Omówione zostaną losy więźniów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności konspiracyjnej, aż do likwidacji obozów w początkach listopada 1943 r.

Dariusz Libionka, historyk, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, główny historyk ds. badań nad Zagładą PMM, redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Opublikował m.in. Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego (2011, wspólnie z L. Weinbaumem), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków (2013, redaktor), Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki (2017).

Społeczności

polski

english