rozwiń menu główne

19.11.2020

WYTYCZNE DO NAUCZANIA O HOLOKAUŚCIE

Zbiór zaleceń mający na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności.

Niniejsza publikacja jest uaktualnioną wersją pierwszych wytycznych IHRA dotyczących metodyki nauczania o Holokauście. Odświeżone Wytyczne to wkład do dyskusji prowadzonej przez naukowców, decydentów, praktyków oraz ogół społeczeństwa na temat właściwości i znaczenia nauczania i uczenia się o Holokauście dzisiaj. Wytyczne powstały z zamiarem dostarczenia decydentom, praktykom i nauczycielom materiału bazowego pomocnego w:

1. Rozwijaniu wiedzy, pogłębianiu zrozumienia Holokaustu i podniesieniu świadomości o konsekwencjach antysemityzmu;
2. Tworzeniu środowiska dydaktycznego wzbudzającego zaangażowanie do nauki o Holokauście; 3. Promowaniu krytycznego i refleksyjnego myślenia o Holokauście, w tym umiejętności reagowania na negowanie i zniekształcanie Holokaustu;
4. Prowadzeniu edukacji o Prawach Człowieka i zapobieganiu ludobójstwom

„Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście” – pełny dokument pobierz tutaj

*Zdjęcie na okładce: Uczestnicy seminarium Salzburg Global „Edukacja o Holokauście i zapobieganiu ludobójstwu” podczas analizy wytycznych IHRA w 2015 r. Prawa autorskie: Salzburg Global Seminar

Społeczności

polski

english