rozwiń menu główne

20.12.2022

Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu zrealizowało jesienią tego roku cykl pięciu spotkań z osadzonymi w zakładach karnych i areszcie śledczym w województwie lubelskim.


Prelekcjom towarzyszyła prezentacja wystawy czasowej pt. „Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu. Historia i relikty”. Z treścią wystawy zostało zapoznanych w sumie około 750 osadzonych, natomiast w wykładach poruszających zagadnienia związane z akcją "Reinhardt" oraz przybliżających historię obozu zagłady Żydów w Bełżcu wzięło udział około 140 osób.
Założeniem wspólnego programu Muzeum i służby więziennej jest kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych poprzez nauczanie o zbrodniach II wojny światowej, w tym o historii niemieckich obozów zagłady akcji "Reinhard”.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie

Społeczności

polski

english