rozwiń menu główne

26.05.2021

Zapraszamy na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem oraz stacjonarne lekcje muzealne

Od 28 maja wznawiamy oprowadzanie po ekspozycji stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu oraz po wystawach urządzonych w budynkach na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i obozu zagłady w Sobiborze. Dodatkowo informujemy, że nauczyciele mogą rezerwować lekcje muzealne w trybie stacjonarnym.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne mogą odbywać się w grupie maksymalnie 15-osobowej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wszystkie osoby przebywające w obiektach Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. Należy także zachować co najmniej 1,5-metrowy dystans od drugiej osoby. Przed wejściem do budynków z punktami obsługi zwiedzających i informacji muzealnej oraz rozpoczęciem zwiedzania wystawy „Więźniowie Majdanka” w Państwowym Muzeum na Majdanku (barak 62) oraz ekspozycji stałych w Bełżcu i Sobiborze należy zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu. Zaleca się, by osoby korzystające z usługi przewodnickiej na terenie otwartym zakrywały usta i nos przy pomocy maseczki.
----------------------------------------------

  • Usługi przewodnickie:

Kontakt: 84 665 25 10, e-mail: rezerwacje@belzec.eu
Informacje dla zwiedzających oraz cennik: http://www.belzec.eu/pl/page/przewodnicy/318

  • Lekcje muzealne:

Kontakt: 84 665 25 10, e-mail: muzeum@belzec.eu
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez nas tematów są dostępne na stronie internetowej: http://www.belzec.eu/pl/education


*Jednocześnie zachęcamy do korzystania z lekcji muzealnych on-line. Zajęcia realizowane za pomocą platform internetowych umożliwiają aktywny udział młodzieży, a specjalnie przygotowane prezentacje pozwalają poznać szereg zagadnień związanych z historią niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.

Społeczności

polski

english