rozwiń menu główne

Wystawy online

Res non humana - rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944

Wystawa czasowa "Res non humana - rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944" stanowi ilustrację wydarzeń będących efektem zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939–1944. Na wystawie omówiono najważniejsze aspekty okupacji niemieckiej Zamojszczyzny.

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu. Historia i Relikty

Wystawa omawia historię obozu w świetle wykopalisk archeologicznych. Zaprezentowano na niej zdjęcia artefaktów pozyskanych w trakcie prac na terenie byłego obozu zagłady w latach 1997-1999 oraz fotografie historyczne i współczesne. Wystawa w codziennej pracy muzeum wspiera działania edukacyjne dla młodzieży w szkołach i instytucjach kultury.

Każda ofiara ma imię

Wystawa prezentuje sylwetki osób zamordowanych w obozie w Bełżcu. Ofiary deportowano z dystryktów: lubelskiego, galicyjskiego i krakowskiego. Ich losy ilustrują fotografie, na które składają się głównie portrety wykonane przed wybuchem wojny, opatrzone krótkimi biogramami i dodatkowymi informacjami na temat ich najbliższych.

Społeczności

polski

english